Yönetim Kurulu

Çağdaş Azerbaycan Kültür Derneği

Perviz Altay
Başkan

Murtaza Karaçanta
Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal Mehmethanoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

M. Can Öztürk
STK ve Kurumlarla İlişkiler Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

İshak Eyrice
Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Süleyman Ferah
Sayman

Özüm Şenuyar
Genel Sekreter

Orkun Kılıç
Kültür ve Sanat Faaliyetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Engin İldokuz
Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı